Arxon Estratexia convértese en socio colaborador de ASINEC

Desde este mes de Outubro de 2013, Arxon Estratexia pasa a formar parte do grupo de colaboradores da Asociación Provincial de Industriais Electricistas e Telecomunicacións da Coruña. Dará asesoramento e servizos de consultoría ao devandito colectivo en condicións especiais.asinec(1)

Blog Attachment
  • asinec1

Related Post

Arxon Estrategia se convierte en socio colaborador de ASINEC

Desde este mes de Octubre de 2013, Arxon Estrategia pasa a formar parte del grupo de colaboradores de la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y Telecomunicaciones de A Coruña.  Dará asesoramiento y servicios de consultoría a dicho colectivo en condiciones especiales.asinec(1)

Blog Attachment
  • asinec1

Related Post