AXUDAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POR A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

img

A finalidade é incentivar a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Contía da axuda:

 1. Será de 5000 euros cando:
  • Sexa desempregado de longa duración.
  • Con discapacidade.
  • En situación ou risco de exclusión social.
 2. Segunda e terceira persoa traballadora indefinida:
  • Será de 5000 euros cando se trate de persoa desempregada.
  • De 7000 euros cando se atope no tres supostos anteriores.
 3. Estas contías resultantes e acumulables entre si, incrementaranse en 25% se:
  • É muller.
  • Centro de traballo ou domicilio fiscal do autónomo nun concello rural.
  • Persoas con máis de 45 anos.
  • Se é emigrante retornado.
  • Persoas trans.

Cando se trate de contratacións indefinidas a tempo parcial,as contíasserán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xornada ordinaria máxima legal.

 

Solicita información sen compromiso, desde ARXON ESTRATEXIA xestionamos cada proxecto de forma personalizado.

Porque queremos que a túa empresa creza e poidas beneficiarche desta axuda, ofréceche un servizo de xestión integral do proceso (avaliación, xestión, seguimento, elaboración do plan de negocio ou memoria do proxecto, resposta a subsanaciones,etc).

 

O prazo de presentación finaliza o 30/09/2019

Enlace as bases

Related Post