blog-grid

PÍLDORAS DE COÑECEMENTO PARA EMPRENDEDORES: PLANIFICACIÓN CONTINUA FINANCIEIRA

  • 7 May, 2019

O director de Arxon Estratexia Rafael Martínez-Carrasco estará en impartindo o curso de Planificación continua (Financeira) os días do 20 ao 23 de maio en Fundación CEL (Lugo) Esta píldora busca achegar coñecementos teóricos e, sobre todo, prácticos, de facer o desenvolvemento dunha visión financeira global do proxecto empresarial, facilitando ferramentas efectivas pa...

Read More blog
blog-grid

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DE O EMPREGO AUTÓNOMO

  • 7 May, 2019

A finalidade é a concesión dunha axuda para aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados ao comezo da súa actividade laboral. Contía da axuda: De 2000 euros para desempregados en xeral. De 4000 euros se se atopan dentro dos s...

Read More blog
blog-grid

AXUDAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POR A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

  • 7 May, 2019

A finalidade é incentivar a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia. Contía da axuda: Será de 5000 euros cando: Sexa desempregado de longa duración. Con discapacidade. En situación ou risco de exclusión social. Segunda e terceira persoa tra...

Read More blog
blog-grid

AXUDA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN

  • 7 May, 2019

A finalidade é crear emprego estable para persoas desempregadas, apoiando as novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, inclúe: Subvención á xeración de emprego estable; Subvención para formación; Subvención para o inicio da actividade; Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.   Contía das...

Read More blog
blog-grid

SUBVENCIÓN PLAN IMPULSA AO COMERCIO DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

  • 7 May, 2019

O Plan estratéxico de Impulso ao comercio de Galicia 2015-2020 ten entre os seus retos establecer un novo modelo de comercio intelixente que sitúe ao cliente no centro da súa estratexia aproveitando todos os recursos á súa disposición. Un dos obxectivos do Plan é impulsar a modernización do comercio galego prestando especial atención á imaxe, á presentación do produ...

Read More blog
blog-grid

CAMPAÑA DA RENDA 2018-2019

  • 7 May, 2019

 A Campaña da Renda e Patrimonio de 2018 iniciouse o día 2 de abril  e finaliza o día 1 de xullo.  Desde ARXON ESTRATEXIA podemos realizar a súa renda, para optimizar a súa tributación dentro da norma, con recomendacións para o futuro, desde 85 euros. Contar con axuda dun asesor para a súa presentación permitiralle: Estar ao día dos cambios lexislativos existe...

Read More blog