CAMPAÑA DA RENDA 2018-2019

img

 Campaña da Renda e Patrimonio de 2018 iniciouse o día 2 de abril  e finaliza o día 1 de xullo.

 Desde ARXON ESTRATEXIA podemos realizar a súa renda, para optimizar a súa tributación dentro da norma, con recomendacións para o futuro, desde 85 euros.

Contar con axuda dun asesor para a súa presentación permitiralle:

 • Estar ao día dos cambios lexislativos existentes.
 • Coñecer que gastos son deducibles e cales non, así como as bonificacións que podemos aplicar.

 

Que novidades trae a Declaración da Renda para este 2019?

 1. Redución por obtención de rendementos do traballo
 2. Bolsas ao estudo e de formación de investigadores
 3. Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación
 4. Dedución por rendas obtidas en Ceuta e Melilla
 5. Exención prestacións maternidade/paternidade
 6. Dedución por maternidade
 7. Deducións por familia numerosa ou persoas con discapacidade a cargo
 8. Obrigación de declarar
 9. Dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

 

Related Post