blog-grid

  • 8 September, 2023

FINALIDADE / OBXECTIVO Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por parte das pemes galegas. TIPOS DE APOIO O Igape bonificará o tipo de xuro que aplique a entidade de crédito adher...

Read More read-more