blog-grid

  • 8 September, 2023

FINALIDADE / OBXECTIVO Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por parte das pemes galegas. TIPOS DE APOIO O Igape bonificará o tipo de xuro que aplique a entidade de crédito adher...

Read More read-more
blog-grid

PRESCRICIÓN DAS DÉBEDAS

  • 22 July, 2020

Unha das preocupacións habituais d@ s empresar@ s é a caducidade das débedas, sobre todo, as comerciais, aquelas dos nosos clientes pendentes de cobranza. A continuación analizamos diferentes cuestións habitualmente expostas na xestión do negocio. C...

Read More read-more
blog-grid

PLAN DE TESOURERÍA: O GRAN ESQUECIDO

  • 18 May, 2020

O plan de tesourería é un documento que reflicte as entradas e saídas de caixa. Trátase dun documento de xestión preditiva, co que se pode controlar o nivel de tesourería existente na empresa no curto prazo, isto é, a liquidez do negocio. É unha f...

Read More read-more