blog-grid

NOVA LEI DE AUTÓNOMOS

  • 30 October, 2024

O pasado 25 de outubro publicouse no BOE a esperada Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo, coñecida popularmente como a Lei de Autónomos. Aínda que finalmente as medidas non alcanzan a profundidade esixida inicialment...

Read More read-more
blog-grid

NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

  • 30 October, 2024

El pasado 25 de octubre se publicó en el BOE la  esperada Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, conocida popularmente como la Ley de Autónomos. Aunque finalmente las medidas no alcanzan la profundidad exigida inicial...

Read More read-more