Curso Control de Xestión nunha PYME

Rafael Martínez-Carrasco, Socio-Director de Arxon Estratexia, impartirá na Cámara de Comercio de Santiago, o curso “Control de Xestión nunha Peme”, do 3 ao 6 de abril de 2017.

OBXECTIVOS A CONSEGUIR:

 •  Ensinar ao asistente a planificar situacións, organizar recursos, dirixir persoas cara aos obxectivos e medir o impacto dos resultados, dentro do ámbito do control do patrimonio e aseguramiento do valor da empresa. Coñecer as ferramentas de planificación e presupuestación como apoio á toma de decisións.
 • Saber establecer accións correctoras a través do seguimento e control das desviacións orzamentarias.
 • Proporcionar os coñecementos básicos para analizar os puntos crave do control de xestión, aprender a elaborar sistemas de control, adaptados á PEME.

Nº DE HORAS:

Este curso consta de 10 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela

DATAS DO CURSO:

Este curso realizarase do 3 ao 6 de abril de 2017

HORARIO DAS CLASES:

As clases impartiranse en horario 19:00 a 21:30 horas

TITULACIÓN NECESARIA:

Non é necesaria titulación para asistir a estes cursos, pero se é conveniente ter uns coñecementos básicos para poder seguilos con eficacia.

PROGRAMA DO CURSO:

CONCEPTOS CLAVE DO CONTROL DE XESTIÓN.

 • Que é un Sistema de Control de Xestión, requisitos. Control de Xestión Operativo nunha PEME, visión práctica e estratéxica.
 • Factores crave deste Sistema. Que me estou perdendo se non teño un Sistema de Control de Xestión.
 • Criterios de definición dun Sistema de Control de Xestión. Non necesitamos un investimento, só saber o que queremos controlar.

FERRAMENTAS EFICIENTES DE CONTROL DE XESTIÓN.

 • Metodoloxía para crear un Sistema de Control de Xestión con poucos recursos.
 • Desenvolvo práctico do deseño dun Sistema de Control de Xestión.
 • O cadro de mando, casos prácticos.
 • Graos de madurez na implantación do sistema. Quen participa no control de xestión na operativa diaria.

CONTROL INTERNO

 • Erros máis habituais e como afrontalos. O Controller. Funcións e obxectivos. Cando é necesario na empresa.

CASOS PRÁCTICOS DE EMPRESAS REAIS

Related Post