FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

As novas tecnoloxías avanzan a un ritmo elevado, arrastrando con elas a numerosos campos, entre eles o das finanzas. Grazas aos avances tecnolóxicos e ás facilidades que achegan as novas formas de financiarse (crowdfunding, crowdlending, business angels, etc.), convertéronse nunha constante do mundo financeiro.

O crowdfunding é probablemente a máis coñecida destas novas formas de financiarse, podería considerarse unha especie de micromecenazgo. O interesado en recibir o diñeiro fixa unha cantidade coa cal podería abrir o seu negocio ou levalo ao seguinte nivel. Posteriormente un conxunto de investidores (desde profesionais no sector financeiro a persoas simplemente interesadas no proxecto) achegan o diñeiro ata chegar á cantidade fixada.

Por outra banda, xorde o crowdlending, o cal consiste no financiamento de pequenos proxectos a través dunha rede colectiva, a cambio dun tipo de interese pactado. A súa definición máis clara e slogan usado para publicitalo é ?Préstamos sen pasar pola banca? e o seu desenvolvemento vai ligado ao avance das empresas fintech.

Por último, estarían os business angel, os cales, son investidores privados que invisten en empresas que consideran especialmente prometedoras, sobre todo empresas de alto contido tecnolóxico.

Related Post