A XESTIÓN DE PERSOAS EN INCERTEZA

A xestión de persoas é realmente complicada. Un erro cunha persoa do teu equipo, moitas veces non ten solución. Determinadas situacións non se arranxan nin con tempo nin moito menos con diñeiro. É por iso que é o labor máis difícil na xestión de organizacións, sexan cales sexan as súas características, dimensións, sector de actividade ou perfís de persoas. Esta dificultade permanente acentúase en escenarios de crises ou de grandes incertezas. E iso porqué? Sinxelamente, todos temos medo. Medo a un futuro tan incerto, onde está en xogo a nosa rutina, o noso traballo, a nosa saúde e a dos nosos. É complicado fixar pautas para afrontar esta situación, que se converte nun reto adicional ao que moitas empresas teñen que non é nin máis nin menos que seguir adiante, atopando a senda da viabilidade económica e financeira.

Con todo, é fácil cometer o erro desde a dirección da empresa de enfocar os esforzos en mercados, no financiamento, en reenfocar a comercialización e mesmo a proposta de valor, se non se inclúe un apartado de xestión de persoas. Son elas as que axudarán a que todo iso fágase realidade. Por tanto, deberiamos ter presente algúns puntos para coidar na xestión do noso equipo, especialmente estes momentos:

  • Ser claros. Se hai problemas, débense comentar. Todos deben saber a que dificultades enfróntase o futuro da empresa. A maioría do equipo sentirá parte da solución, por dura que esta esa.
  • Tod@ s van sufrir, a asumir cambios e tratar de adaptarse e non vai ser fácil. O esforzo debe de ser de tod@s. Se alguén non suma, en realidade estará a ser insolidario co resto e tarde ou cedo non seguirá no equipo.
  • Retos, todos son retos. E estes, son un camiño cara ao futuro, cara á senda da viabilidade. Por moi difíciles que sexan, necesitámolos para avanzar nunha dirección, que permitirá percorrer o camiño necesario.
  • Non somos perfectos. Todas as persoas temos que facer o esforzo que os desaxustes, o teletraballo, os problemas financeiros, a presión dos clientes, a non facturación, a parada de actividade, os ERTES… como equipo debemos tentar darnos apoio e non sempre é fácil.
  • Revisar as ferramentas e métodos de comunicación, especialmente no teletraballo, porque a coordinación e comunicación penalízase, as telecomunicacións satúranse, e a facilidade de interconexión e coordinación entre os membros do equipo é máis difícil.

Por último, é máis que nunca o momento de escoitar, de propoñer, de mentalizarnos en ser flexibles, porque é posible que a nosa forma de traballar, a nosa forma de facer negocios, non volva ser nunca máis a mesma.

Related Post