PEL PEMES MANTEMENTO 2019

img

Axuda ao mantemento do cadro do persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas

 

FINALIDADE

A finalidade das axudas á contratación consiste en apoiar ao tecido empresarial para o mantemento da contratación laboral indefinida das persoas en situación de desemprego contratadas con cargo ao Programa de incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas.

 

DESTINATARIOS

Estas axudas ao mantemento do cadro de persoal van dirixidas a todos os beneficiarios da subvención PEL- PEMES Creación e Ampliación 2018 que levaron a cabo a contratación de maneira indefinida con carácter previo á presentación da solicitude PEL- PEMES Mantemento 2019.

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

Os gastos subvencionables comprenden unicamente aos custos salariais, incluídas as cotas patronais da Seguridade Social.

 

CONTÍA

Cada empresa poderá solicitar a subvención para os gastos correspondentes a un máximo de 12 meses do/do traballador/para contratado/a de maneira indefinida acollido á subvención PEL- PEMES Creación e Ampliación 2018.

Serán subvencionables os gastos de contratación desde o momento en que finalice o período subvencionable da convocatoria anterior.

Related Post