PLAN DE TESOURERÍA: O GRAN ESQUECIDO

O plan de tesourería é un documento que reflicte as entradas e saídas de caixa. Trátase dun documento de xestión preditiva, co que se pode controlar o nivel de tesourería existente na empresa no curto prazo, isto é, a liquidez do negocio.

É unha ferramenta de previsión porque que se proxectan nun determinado horizonte temporal os pagos e cobros previstos e por outra banda é un elemento crave de control que permitirá coñecer que partidas se cobran e pagan en canto á dispoñibilidade de fondos dentro da empresa.

Unha xestión preventiva do cash- flow da empresa permitirá saber se podemos facer fronte a posibles dificultades na cobranza dunha operación, saldos non cubertos, investimentos, compras, etc.

Permítenos por tanto realizar escenarios futuros para identificar liñas vermellas: Por exemplo, prazo máximo de cobranza que poida concederse nunha operación, ou volume de compra máximo que me podo permitir no trimestre. Tamén, a partir desta análise, saberemos se necesitamos acudir a outros fondos ou financiamento externa e estudar que tipo de financiamento necesitariamos. Debería ser un dos procesos crave e máis importante de calquera negocio. Con todo, ao non tratarse dun documento obrigatorio pola lexislación adoita quedar no esquecemento.

Comunmente, adóitase asociar a grandes empresas, pero curiosamente, os emprendedores, micropemes e negocios de pequenas dimensións en xeral, están máis expostos a incumprimentos de terceiros, problemas de liquidez en xeral e riscos de paradas non previstas porque o negocio non ten a suficiente caixa nun momento determinado. Ademais, adoita coincidir coas dificultades de acceder ao financiamento bancario por parte de est@ s pequeñ@ s empresari@s.

Planificar e xestionar a tesourería axudará á empresa para previr posibles situacións de falta de liquidez e solvencia no curto e medio prazo, vantaxes no control como:

  • Coa previsión de cobranzas e pagos futuros, coñecerás se existen necesidades futuras de liquidez ou pola contra, excedentes que acheguen ingresos extras á empresa.
  • Coñecer en todo momento o Cash Flow do teu negocio, así como a liquidez de cada período.
  • Implantar políticas de cobro e pago eficientes para a tipoloxía do negocio.
  • Estar sempre atento ás fontes de financiamento existentes no mercado para utilizalas segundo as necesidades do negocio.

A falta de liquidez é o motivo de preocupación de moitas empresas, e na maioría das ocasións, prodúcese por non ser advertido con anterioridade.

Desde Arxon Estratexia axudámosche na planificación e xestión da tesourería, ponte en contacto connosco para ter unha reunión sen compromiso, chama ao 881.99.89.25 ou escribe a info@arxonestrategia.com

Related Post