Prácticas comúns (e indispensables) nas empresas familiares

img

“Que na vosa casa cada cousa teña o seu lugar, cada negocio o seu tempo”. (Benjamin Franklin)

As empresas familiares presentan pola súa propia idiosincrasia dificultades de índole moi particular que non se dan noutro tipo de negocios. Con frecuencia, por exemplo, atopamos que a empresa familiar é administrada máis en base á intuición e a experiencia que mediante procedementos básicos de administración e xestión que lle achegarían unha visión pragmática e profesional das distintas áreas de traballo, en lugar da visión emocional do negocio e os seus integrantes vinculada ao concepto ?familiar?.

Outra problemática engadida propia deste tipo de empresas é a substitución xeracional: É preciso asumir que a sucesión nas empresas familiares é un proceso que haberán de afrontar tarde ou cedo. Todos os procesos de cambio son complexos e deben estar baseados na vontade das persoas e orientados ás mesmas. Se non se basea nas capacidades e expectativas persoais tanto do sucesor como do sucedido será moi difícil acometer unha substitución exitosa. Convirá por tanto que dentro da empresa manéxese esta cuestión como algo natural que tarde ou cedo virá, e por tanto mellor que veña estando preparados para recibilo a que nos atope sen a menor idea de como actuar cando se presente.

O noso consello é facer un coidadoso plan, dedicando tempo de calidade, sobre como será a sucesión, que sistemas utilizaranse para a transmisión de propiedade e o rol de cada un dos membros da familia. En moitas ocasións faise imprescindible nestes plans a inclusión da figura dun Director Xeral Externo (Interim Management), un perfil profesional con dilatada experiencia en dirección e xestión empresarial e unha actitude conciliadora e próxima que colabore na xestión directiva da compañía por tempo limitado e cunha misión moi concreta, achegando capacidades das que en ocasións carecen as novas substitucións da familia empresaria ata conseguir facerse co rumbo do negocio, non só xa manténdoo á boia senón tamén facéndoo crecer.

Convén familiarizar aos posibles sucesores desde os seus comezos co funcionamento interno da empresa, as súas políticas e o seu modo de funcionar, así como proverlles de experiencias tanto dentro da compañía como fóra dela para que maduren en liderado e control de xestión antes de asumir responsabilidades maiores no cadro de mando, formándolles e definindo os seus respectivos perfís cara aos postos que han de ocupar no futuro.

En resumo, adóitase dicir que o tres principais retos da empresa familiar son: primeiro sucesión, segundo sucesión e terceiro sucesión, e o empresario familiar debe afrontar o reto de que a súa empresa continúe a súa singradura coas seguintes xeracións, inculcándolles a súa cultura de esforzo e dedicación ao proxecto empresarial familiar.

Related Post