Re-Acciona 2016/2017: Optimización Financeira e Mellora do Circulante

img

Arxon Estratexia é a consultora adxudicataria do servizo de Optimización Financeira e Mellora do Circulante do PROGRAMA RE-ACCIONA 2016-2017 (IGAPE-XUNTA DE GALICIA).

 •  Vendes cada vez máis e ganas menos? Talvez teña cabida unha revisión da rendibilidade da explotación das diferentes liñas de negocio.
 •  Consideras que necesitas mellorar ou aumentar o control do teu negocio? A través de sinxelas ferramentas adaptadas como o Plan de Tesouraría ou Orzamento de Ingresos e Gastos pode levar a cabo unha xestión preventiva.
 •  Tes numerosos clientes de dubidoso cobro ou incobrables? Cunhas políticas financeiras comerciais adecuadas este risco reducirase ao máximo.
 •  A xestión coa túa entidade habitual volveuse moi difícil? Delega a negociación para ese refinanciamento que se resiste.
 •  Desexas tomar as rendas directivas do teu negocio? Deseñamos un plan de formación práctico e enfocado ás necesidades do teu negocio.

Se algunha destas cuestións aprémache este programa está deseñado para ti.

Todas as empresas, sexa cal for a súa dimensión, sector e situación concreta de evolución deben exporse unha revisión financeira para alcanzar tres obxectivos:

 • Identificar riscos financeiros e patrimoniais, presentes e futuros, e mesmo derivacións fiscais asociadas.
 • Planificar a súa evolución financeira, segundo o seu proxecto futuro.
 • Definir ferramentas para control de xestión desde a dirección, no seu papel predictivo das necesidades operativas e estratéxicas da empresa.

Desde o Programa Re-Acciona, no Lote de Optimización Financeira, Arxon Estratexia axuda ás empresas galegas a alcanzar os devanditos retos.

En que consiste o Servizo de Optimización Financeira?

Trátase de Servizos de asesoramento práctico, sobre o terreo e para a Dirección, no ámbito financeiro dirixido á toma eficiente de decisións desde a empresa.

Como funciona o servizo?

Iníciase mediante un proceso compartido de análise e deseño de accións, que dá paso a un plan de actuación práctico, específico e adaptado a cada empresa.  Este plan impleméntase da man da Dirección perseguindo obxectivos concretos.

O fin último, é que o coñecemento quede na empresa, para que se poidan dar os seguintes pasos de forma autónoma por parte da Dirección da empresa.  É por iso que o proceso inclúe en moitas ocasións acciones de formación específica.

Ademais, desenvolveranse traballos na casa do Cliente con persoal de apoio da consultora de forma permanente e durante a execución do proxecto, achegando medios para a súa realización, liberando de tarefas á organización da empresa.

Cal é o alcance das actuacións?

Detallamos a continuación algunhas das accións concretas de mellora que contempla o servizo que presta Arxon Estratexia:

 • Procura de financiamento tradicional e alternativo.
 • Negociación e xestión bancaria segundo situación específica do Cliente.
 • Revisión e mellora de procesos financeiros e implantación de novos procedementos necesarios.
 • Identificación de riscos operativos e minimización ou eliminación.
 • Reestruturación financeira para viabilidade do negocio.
 • Valoración da empresa ou unidade de negocio.
 • Formación específica ?in Company? en áreas de xestión administrativo-financeira.
 • Implantación de ferramentas de control e xestión financeira.
 • Revisión fiscal para identificación de continxencias.

Que beneficios achega ás empresas participantes?

 1. Potencia a viabilidade económica e financeira da empresa.
 2. Adecuación específica a cada empresa de servizos consultoría financeira.
 3. Desenvolvo dunha dirección máis eficiente con visión financeira para a toma de decisións.
 4. Establecemento de sistemas de información e control sobre a función financeira.
 5. Transmisión de coñecementos teórico-prácticos á empresa derivados dunha implantación do plan de actuación traducido nunha aprendizaxe adecuada ás necesidades de cada compañía.

A continuación detallamos as convocatorias do programa desde o inicio de 2016 que serán ampliadas a partir de febreiro e durante todo o 2017.

CONVOCATORIA              INICIO DO PRAZO              FIN DO PRAZO           

   2016-1                                          04/08/2016                                    16/09/2016

   2016-2                                          19/09/2016                                    21/10/2016

   2016-3                                          24/10/2016                                    25/11/2016

   2017-1                                          13/01/2017                                    28/02/2017

Ligazóns:

PROGRAMA RE-ACCIONA DE IGAPE

LINKEDIN ARXON ESTRATEXIA

Related Post