PROGRAMA RE-ACCIONA 2020-2021

img

Re-Acciona de Igape é un dos programas con maior relevancia na xestión empresarial en Galicia, a través deste servizo, preténdese, entre outras cuestións, a profesionalización da organización en múltiples ámbitos, arrincando novos servizos nesta edición, con todo, nós, Arxon Estratexia neste artículo detallarémosvos os nosos servizos dentro de dita iniciativa.

O servizo de mellora da xestión financeira e procura de financiamento ten máis importancia se cabe nos tempos que nos tocou sortear nos últimos meses e o novo escenario que se nos expón, posto que o Covid 19 demostrounos que unha xestión financeira preventiva e unha liquidez adecuada pode axudarnos a enfrontarnos con máis forza a imprevistos e tempos de crises.

Nesta etapa de loita para os próximos meses debemos pensar en lograr a viabilidade empresarial do noso negocio, tanto na financeira ou xestión da nosa liquidez como na económica, pensando en accións que nos permitan volver á senda dos beneficios económicos canto antes.

Como cremos que pode axudarche desde este programa na situación actual?

Trátase dun programa onde a través dun proceso compartido de análise e estudo da túa empresa poderás coñecer os puntos fortes e débiles da mesma, profundar na xestión activa e preventiva para unha toma de decisións máis eficiente nos próximos meses, estudando aspectos financeiros, pero tamén de xestión de custos, xestión de persoas ou análises fiscal ou mercantil para a identificación de riscos latentes e non identificados. Cuestións que no día a día adoitan quedar relegadas a momentos de menor actividade e con todo, reveláronse claves para a supervivencia empresarial.

Ademáis, como obxectivos concretos:

 • A través de RE-ACCIONA mellorarás a túa VIABILIDADE FINANCEIRA, o control do teu negocio e maior confianza no teu futuro empresarial.
 • Afrontarás con eficacia a xestión da túa liquidez, con análise SOBRE O TERREO empezando cun áxil estudo da túa empresa, cunha visión preditiva.
 • Obterás o COÑECEMENTO NECESARIO para afrontar os retos dos próximos meses, en base a unha formación personalizada para ti e en relación ao teu negocio.
 • DESENVOLVERÁS A VISIÓN FINANCEIRA que tanto se precisa para buscar solucións específicas futuras para o teu negocio.

Como che axuda o servizo de optimización financeira de reacciona?

A través deste servizo, poderás acceder ao seguinte portfolio de servizos de asesoramento financeiro:

 • Negociación e xestión bancaria.
 • Planificación de investimentos e xestión de subvencións.
 • Implantación de contabilidade analítica – Asesoramento para a Dirección.
 • Formación para directivos e mandos intermedios – Política financeira de provedores e clientes.
 • Etc.

Por iso, se consideras que é o momento de aumentar e investir na xestión estratéxica do teu negocio e desenvolver unha visión preditiva, inscríbete en http://www.igape.es/gl/oficina-virtual

Related Post

PROGRAMA RE-ACCIONA 2020-2021

img

Re-Acciona de Igape es uno de los programas con mayor relevancia en la gestión empresarial en Galicia, a través de este servicio, se pretende, entre otras cuestiones, la profesionalización de la organización en múltiples ámbitos, arrancando nuevos servicios en esta edición, sin embargo, nosotros, Arxon Estrategia en este artículo os detallaremos nuestros servicios dentro de dicha iniciativa.

El servicio de mejora de la gestión financiera y búsqueda de financiación tiene más importancia si cabe en los tiempos que nos ha tocado sortear los últimos meses y el nuevo escenario que se nos plantea, puesto que el Covid 19 nos ha demostrado que una gestión financiera preventiva y una liquidez adecuada puede ayudarnos a enfrentarnos con más fuerza a imprevistos y tiempos de crisis.

En esta etapa de lucha para los próximos meses debemos pensar en lograr la viabilidad empresarial de nuestro negocio, tanto en la financiera o gestión de nuestra liquidez como en la económica, pensando en acciones que nos permitan volver a la senda de los beneficios económicos lo antes posible.

¿Cómo creemos que podemos ayudarte desde este programa en la situación actual?

Se trata de un programa donde a través de un proceso compartido de análisis y estudio de tu empresa podrás conocer los puntos fuertes y débiles de la misma, profundizar en la gestión activa y preventiva para una toma de decisiones más eficiente en los próximos meses, estudiando aspectos financieros, pero también de gestión de costes, gestión de personas o análisis fiscal o mercantil para la identificación de riesgos latentes y no identificados.  Cuestiones que en el día a día suelen quedar relegadas a momentos de menor actividad y sin embargo, se han revelado claves para la supervivencia empresarial.

Además, como objetivos concretos:

 • A través de REACCIONA mejorarás tu VIABILIDAD FINANCIERA, el control de tu negocio y mayor confianza en tu futuro empresarial.
 • Afrontarás con eficacia la gestión de tu liquidez, con análisis SOBRE EL TERRENO empezando con un ágil estudio de tu empresa, con una visión predictiva.
 • Obtendrás el CONOCIMIENTO NECESARIO para afrontar los retos de los próximos meses, en base a una formación personalizada para ti y en relación a tu negocio.
 • DESARROLLARÁS LA VISIÓN FINANCIERA que tanto se precisa para buscar  soluciones específicas futuras para tu negocio.

¿Cómo te ayuda el servicio de optimización financiera de Re-Acciona?

A través de este servicio, podrás acceder al siguiente portfolio de servicios de asesoramiento financiero:

 • Negociación y gestión bancaria.
 • Planificación de inversiones y gestión de subvenciones.
 • Implantación de contabilidad analítica.
 • Asesoramiento para la Dirección.
 • Formación para directivos y mandos intermedios.
 • Política financiera de proveedores y clientes.
 • Etc.

Por eso, si consideras que es el momento de aumentar e invertir en la gestión estratégica de tu negocio y desarrollar una visión predictiva, inscríbete en http://www.igape.es/gl/oficina-virtual

Related Post