AXUDAS A DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0

A Xunta de Galicia, a través de IGAPE, puxo en marcha un plan para a dixitalización das Pemes galegas no marco da Axenda de Competitividade Industrial, Galicia: Industria 4.0, buscando a senda da transformación da industria cara a modelos tecnolóxicos avanzados, implementando medidas que fomenten un cambio de orientación xeral nas empresas existentes para favorecer modelos de negocio baseados na innovación e na tecnoloxía.

Obxectivos da axuda

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos cuxa finalidade sexa o soporte de procesos sectoriais multiempresa, como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor e outros que impliquen necesariamente a interconexión dixital de procesos entre unha peme galega e outras empresas ou entre dúas ou máis pemes galegas.

Tipos de proxectos

Poderán ser de dúas modalidades:

  1. Proxectos colectivos: nos que un grupo de empresas, propón utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais.
  2. Proxectos individuais: nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:
    • Desenvolvemento dunha interface dixital para as súas interaccións de negocio, ou implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.
    • Implementación de sistemas especificamente no ámbito da produción e loxística, encamiñados á dixitalización de procesos, interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados mediante sensórica.
    • Sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomas.

Gastos subvencionables e contías das axudas

  1. Investimentos materiais novos e/ou inmateriais adquiridas en propiedade. A subvención será do 30% para as pequenas empresas, e do 20% para as medianas.
  2. Colaboracións externas de carácter tecnolóxico ou organizativo: asistencia técnica, adaptación e parametrización de solucións, consultoría e servizos directamente relacionados coa execución do proxecto. A subvención será do 50% para ambas as categorías de empresa, pequenas e medianas.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 15 de marzo de 2018

Galicia: Industria 4.0

Related Post