Formación: Programa Técnico de Xestión Financiera para Dirección

“Gañar diñeiro non significa gañar liquidez. As empresas pechan pola súa caixa e a súa xestión pode levar a ser unha vantaxe competitiva”.

Arxon Estratexia realizará o curso de formación “Programa Técnico de Xestión Financeira para Dirección”, impartido por Rafael Martínez-Carrasco, Socio-Director de Arxon Estratexia:

Ligazón ao contido do curso:

Programa_Técnico_Xestión_Financeira_Arxon_Estratexia

OBXECTIVOS

Achegar a visión financeira práctica e operativa para a Dirección de Pemes, Micropymes e autónomos. Non é preciso ter coñecementos financeiros, senón a necesidade de desenvolver a visión e as actividades nesta área desde a xerencia da empresa. Facilitar aos mandos intermedios, responsables de contabilidade e administración con experiencia contable pero non financeira, para que poidan achegar valor desde a súa xestión diaria e asumir a toma de decisións de ámbito financeiro.

DESTINATARIOS

Xerentes, Directores Xerais, empresarios individuais e responsables de área administrativa e contable que precisen achegar na súa desempeño diario unha visión e control financeiro da súa empresa.

METODOLOXÍA

Aplícase o método do caso para cada módulo no que se traballarán situacións reais de empresas galegas, sobre as que os asistentes poderán identificarse e ver a aplicación práctica e directa dos coñecementos teórico e prácticos das sesións sobre a súa propia empresa. Realizaranse actividades prácticas en excel financeiro para executar os casos propostos na clase.

TUTORÍAS

Disporase de unha tutoría individual dunha hora para cada sesión impartida que permitirá ao alumn@ compartir de forma particular as súas consultas sobre o temario do curso e mesmo recibir axuda para a implementación de accións concretas no ámbito dos contidos sobre a súa empresa. Así mesmo facilitarase un mail e teléfono de contacto para calquera outra consulta que se desexe realizar sobre o temario durante o curso e o TRES MESES seguintes á finalización do mesmo, de forma ilimitada.

MATERIAL

Facilitarase material en formato dixital e físico para o seguimento. Así mesmo entregaranse ferramentas desenvolvidas para o seu emprego en funciónelas da área financeira de cada asistente.

ONDE

Asociación de Empresarios do Polígono de Bergondo. (C/ Parroquia de Guisamo, S/n. CP 15165. Autoestrada AP-9F (Bergondo-Ferrol). Acceso: Santa Marta de Babío Ou Guísamo. Estrada Nacional V (A Coruña-Madrid). Acceso: Punto quilométrico 580,500. Estrada Autonómica AC 164
(A Coruña-Ferrol).

DURACIÓN

O programa terá unha duración de 40 horas en sesións de venres tarde e sábado mañá e un relatorio adicional complementaria na área mercantil e fiscal sobre actuacións inspectoras da AEAT e responsabilidade de administradores, de peche do programa que terá unha duración de 4 horas. Total duración curso: 44 horas.

Atención comercial e solicitude de reunión:
Teléfono: 881998925/ 620230389
Mail: info@arxonestrategia.com

Blog Attachment
  • programa_tecnico_gestion_financiera_arxon_estrategia-001

Related Post